Celní služby

Miroslav Bílek

Nabízíme spolehlivé a efektivní celní služby související s dovozem a vývozem zboží firmám i fyzickým osobám. Máme k tomu potřebnou odbornost i mnohaletou zkušenost.

Proclení zásilek z celého světa

KDYKOLI DOVEZETE NEBO VYVEZETE ZBOŽÍ ZE ZEMÍ MIMO EU

Kompletní celní odbavení kusových, kamionových nebo kontejnerových zásilek

■ zpracování dovozních, vývozních i tranzitních celních prohlášení
■ zastupování v celním řízení
■ zajištění celního dluhu
■ archivace a pravidelné předávání celních/daňových dokladů
■ vyhotovení a potvrzení dokladů o původu a statusu zboží (EUR.1, A.TR)

NEŽ SE PUSTÍTE DO OBCHODOVÁNÍ PŘES HRANICE EU

Asistence před prvním dovozem/vývozem

■ zajištění EORI registrace nezbytné při obchodování přes hranice EU
■ příprava plné moci a smlouvy k zastupováním v celním řízení
■ celní plánování – zmapování podmínek dovozu nebo vývozu zamýšlených druhů zboží
■ navržení a vysvětlení vhodných postupů celního odbavení

MÁTE-LI ZÁJEM SNÍŽIT NÁKLADY NA DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ

Optimalizace nákladů na clo a celní formality

■ využití možností osvobození od cla, preferenčních cel a suspenzí cla
■ doporučení výhodných celních režimů a sjednání nezbytných povolení
■ zpracování žádostí, vyjádření a dalších písemností potřebných pro dosažení celních úspor
■ zjednodušení celních postupů a formalit při prokazování původu a statusu zboží
■ komplexní správa celních povolení

KDYŽ SE DOSTANETE DO NESNÁZÍ

Pomoc v případě nejistoty, sporů nebo celních kontrol

■ analýza nastalé situace a doporučení vhodného postupu
■ zpracování žádostí o stanoviska nebo závazné informace v případě nejistoty
■ odborná asistence při celních kontrolách po propuštění zboží
■ opravy a změny celních rozhodnutí

…A MNOHEM VÍCE

Vše co souvisí se splněním formalit při dovozu nebo vývozu zboží

■ vedení evidencí požadovaných celními předpisy nebo povoleními
■ registrace a odpisy licencí a kontrolních dokladů
■ příprava na brexit a jeho důsledky

Reference

Naši partneři

Zastupování v celním řízení

Nejsme největší ani nejznámější. O to nám nejde. Jsme firma s historií a zkušeností. Celní služby pro nás nejsou vedlejší kolejí, jsou naší doménou. Celní formality nepovažujeme za „nutné zlo“, protože víme, jak na ně.

Nadstandardní osobní vztahy

Víme, že poskytovat kvalitní služby znamená poznat naše zákazníky, jejich potřeby a priority. Vážíme si otevřeného jednání a společného nacházení možností, jak snižovat rizika, dosáhnout úspor času i nákladů. Za každou firmou jsou lidé. Naši zákazníci jsou pro nás lidé, které známe. My se snažíme být pro naše zákazníky lidmi, kteří pomohou a poradí, když je třeba.

Pro malé i velké hráče

Naše služby jsou určeny pro fyzické osoby i firmy. Ať už jde o studenta nebo zaměstnance, který se stěhuje ze zahraničí, o obchodní firmu, která pravidelně dováží či vyváží široký sortiment zboží, anebo o výrobce, který potřebuje příležitostně dovézt stroj, pro každého zákazníka máme řešení. Vážíme si dlouhodobé spolupráce s našimi zákazníky, ale nebráníme se novým výzvám.

Stálý a zkušený personál

Celní služby jsou tak kvalitní, jako jsou lidé, kteří je poskytují. Jsme si vědomi toho, že hodnota naší firmy spočívá v odborných znalostech, profesionalitě a mnohaletých praktických zkušenostech našich zaměstnanců. Vážíme si každého, kdo se nikdy nepřestane učit a k práci přistupuje se zájmem, nadšením a pokorou, ať už ji dělá pár let nebo celý profesní život.

Komplexní služby od A do Z

Máme rádi výzvy. Výzvou je, když zákazník vysloví své plány a cíle, my najdeme řešení a společně je realizujeme. Celní formality, postupy a režimy stojí ve středu našeho zájmu, ale dobře víme, že naši zákazníci to vidí jinak. Proto jsme připraveni poskytovat vždy komplexní celní služby, které budou zákazníky co nejméně zatěžovat a obtěžovat. Je třeba zajistit i další služby související s dovozem a vývozem zboží? I s tím jsme schopni účinně pomoci.

Spojte se s námi

Celní služby Bílek s.r.o.

Pláničkova 445/11
Praha 6 162 00
IČO: 082 95 611
DIČ: CZ08295611
Bankovní spojení - Komerční banka
123-103190257/0100