Intrastat

Miroslav Bílek

Zajistíme zpracování i podávání pravidelných i jednorázových statistických výkazů o obchodu mezi členskými zeměmi Evropské unie.

S čím vám pomůžeme

POKUD OBCHODUJETE V RÁMCI EU

Komplexní vedení výkazů pro Intrastat

■ zpracování výkazů o přijatém a/nebo odeslaném zboží
■ podání výkazů ve stanovených termínech
■ komunikace s celními a statistickými úřady
■ archivace výkazů a podkladů po jejich zpracování

NEŽ SE PUSTÍTE DO OBCHODOVÁNÍ V RÁMCI EU

Asistence před vznikem povinnosti vykazovat Intrastat

■ posouzení a určení okamžiku vzniku povinnosti vykazovat Intrastat
■ zajištění registrace tzv. zpravodajské jednotky před prvním podáním Intrastatu
■ zpracování plné moci k podávání Intrastatu
■ navržení a vysvětlení vhodných postupů a podkladů pro plnění povinnosti Intrastatu

KDYŽ SE DOSTANETE DO NESNÁZÍ

Pomoc v případě nejasností, sporů nebo kontrol Intrastatu

■ analýza nastalé situace a doporučení vhodného postupu
­■ odborná asistence při kontrolách výkazů Intrastatu
■ řešení oprav a změn podaných výkazů pro Intrastat
■ posouzení různých typů transakcí z pohledu vykazování pro Intrastat

…A MNOHEM VÍCE

Vše co souvisí s plněním statistické povinnosti při přijetí nebo odeslání zboží v EU

■ asistence při získávání relevantních dat pro Intrastat z účetních nebo daňových systémů
■ správa registrace zpravodajské jednotky, včetně případných změn či ukončení

Reference

Naši partneři

Zastupování v celním řízení

Nejsme největší ani nejznámější. O to nám nejde. Jsme firma s historií a zkušeností. Celní služby pro nás nejsou vedlejší kolejí, jsou naší doménou. Celní formality nepovažujeme za „nutné zlo“, protože víme, jak na ně.

Nadstandardní osobní vztahy

Víme, že poskytovat kvalitní služby znamená poznat naše zákazníky, jejich potřeby a priority. Vážíme si otevřeného jednání a společného nacházení možností, jak snižovat rizika, dosáhnout úspor času i nákladů. Za každou firmou jsou lidé. Naši zákazníci jsou pro nás lidé, které známe. My se snažíme být pro naše zákazníky lidmi, kteří pomohou a poradí, když je třeba.

Pro malé i velké hráče

Naše služby jsou určeny pro fyzické osoby i firmy. Ať už jde o studenta nebo zaměstnance, který se stěhuje ze zahraničí, o obchodní firmu, která pravidelně dováží či vyváží široký sortiment zboží, anebo o výrobce, který potřebuje příležitostně dovézt stroj, pro každého zákazníka máme řešení. Vážíme si dlouhodobé spolupráce s našimi zákazníky, ale nebráníme se novým výzvám.

Stálý a zkušený personál

Celní služby jsou tak kvalitní, jako jsou lidé, kteří je poskytují. Jsme si vědomi toho, že hodnota naší firmy spočívá v odborných znalostech, profesionalitě a mnohaletých praktických zkušenostech našich zaměstnanců. Vážíme si každého, kdo se nikdy nepřestane učit a k práci přistupuje se zájmem, nadšením a pokorou, ať už ji dělá pár let nebo celý profesní život.

Komplexní služby od A do Z

Máme rádi výzvy. Výzvou je, když zákazník vysloví své plány a cíle, my najdeme řešení a společně je realizujeme. Celní formality, postupy a režimy stojí ve středu našeho zájmu, ale dobře víme, že naši zákazníci to vidí jinak. Proto jsme připraveni poskytovat vždy komplexní celní služby, které budou zákazníky co nejméně zatěžovat a obtěžovat. Je třeba zajistit i další služby související s dovozem a vývozem zboží? I s tím jsme schopni účinně pomoci.

Spojte se s námi

Celní služby Bílek s.r.o.

Pláničkova 445/11
Praha 6 162 00
IČO: 082 95 611
DIČ: CZ08295611
Bankovní spojení - Komerční banka
123-103190257/0100