Logistické služby

Miroslav Bílek

Zajistíme logistické řešení vašich projektů, ať už se jedná o ojedinělou zásilku, investiční projekt nebo opakované přepravy zboží.

Doprava zásilek po celém světě

Postup dopravy

POTŘEBUJETE PŘEPRAVIT ZBOŽÍ

Komplexní zajištění přepravy kusových, kamionových nebo kontejnerových zásilek

■ vyhodnocení přepravních požadavků plánované obchodní operace
■ návrh logistického řešení od vyzvednutí po dodání zboží
■ zajištění důvěryhodné a bezpečné dopravy
■ zabezpečení karnetů pro tranzit nebo dočasné použití zboží

„ONE STOP SHOP“ ANEB VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Koordinovaný přístup bez nutnosti jednat s několika logistickými partnery

■ návrh kombinace dopravních, skladovacích a celních služeb pro specifické
projekty
■ zajištění požadovaných logistických služeb prostřednictvím sítě našich partnerů
■ splnění celních formalit při přepravě přes hranice EU
■ speciální požadavky na uzpůsobení zboží před uvedením na trh

…A MNOHEM VÍCE

Vše co je třeba k zajištění dovozu nebo vývozu zboží

■ pojištění rizik souvisejících s dopravou a manipulací se zbožím
■ přesuny investičních celků
■ oběh a evidence vratných obalů
■ optimalizace přepravních tras a nákladů

Reference

Naši partneři

Zastupování v celním řízení

Nejsme největší ani nejznámější. O to nám nejde. Jsme firma s historií a zkušeností. Celní služby pro nás nejsou vedlejší kolejí, jsou naší doménou. Celní formality nepovažujeme za „nutné zlo“, protože víme, jak na ně.

Nadstandardní osobní vztahy

Víme, že poskytovat kvalitní služby znamená poznat naše zákazníky, jejich potřeby a priority. Vážíme si otevřeného jednání a společného nacházení možností, jak snižovat rizika, dosáhnout úspor času i nákladů. Za každou firmou jsou lidé. Naši zákazníci jsou pro nás lidé, které známe. My se snažíme být pro naše zákazníky lidmi, kteří pomohou a poradí, když je třeba.

Pro malé i velké hráče

Naše služby jsou určeny pro fyzické osoby i firmy. Ať už jde o studenta nebo zaměstnance, který se stěhuje ze zahraničí, o obchodní firmu, která pravidelně dováží či vyváží široký sortiment zboží, anebo o výrobce, který potřebuje příležitostně dovézt stroj, pro každého zákazníka máme řešení. Vážíme si dlouhodobé spolupráce s našimi zákazníky, ale nebráníme se novým výzvám.

Stálý a zkušený personál

Celní služby jsou tak kvalitní, jako jsou lidé, kteří je poskytují. Jsme si vědomi toho, že hodnota naší firmy spočívá v odborných znalostech, profesionalitě a mnohaletých praktických zkušenostech našich zaměstnanců. Vážíme si každého, kdo se nikdy nepřestane učit a k práci přistupuje se zájmem, nadšením a pokorou, ať už ji dělá pár let nebo celý profesní život.

Komplexní služby od A do Z

Máme rádi výzvy. Výzvou je, když zákazník vysloví své plány a cíle, my najdeme řešení a společně je realizujeme. Celní formality, postupy a režimy stojí ve středu našeho zájmu, ale dobře víme, že naši zákazníci to vidí jinak. Proto jsme připraveni poskytovat vždy komplexní celní služby, které budou zákazníky co nejméně zatěžovat a obtěžovat. Je třeba zajistit i další služby související s dovozem a vývozem zboží? I s tím jsme schopni účinně pomoci.

Spojte se s námi

Celní služby Bílek s.r.o.

Pláničkova 445/11
Praha 6 162 00
IČO: 082 95 611
DIČ: CZ08295611
Bankovní spojení - Komerční banka
123-103190257/0100